Vietnamese | English
left1
1
Kiểm toán và đảm bảo

Đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm toán, Công ty Kiểm toán Hùng Vương áp dụng phương pháp kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được thừa nhận ở Việt Nam. Phương pháp kiểm toán này tập trung theo đặc thù ngành nghề kinh doanh của khách hàng, theo đó Công ty Kiểm toán Hùng Vương tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó chúng tôi đánh giá và kiểm soát rủi ro, áp dụng quy trình thử nghiệm kiểm toán, kiểm tra tính liên tục về tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Công ty Kiểm toán Hùng Vương lập ra chương trình kiểm toán riêng biệt cho từng khách hàng, bao gồm: Lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát rủi ro, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống kiểm soát nội bộ, giấy tờ làm việc và các chỉ dẫn làm việc. Sự khác biệt trong phương pháp kiểm toán còn thể hiện ở việc Công ty Kiểm toán Hùng Vương áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công việc của kiểm toán viên như việc sử dụng các phần mềm kiểm toán chuyên dụng cho phép Công ty Kiểm toán Hùng Vương nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, kiểm soát được rủi ro kiểm toán và giảm thiểu chi phí kiểm toán cho khách hàng.

Việc kiểm toán hàng năm của chúng tôi thường được tiến hành thông qua việc Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc năm theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thực hiện dịch vụ kiểm toán với chất lượng cao nhất và tuân thủ các nguyên tắc:“Độc lập, khách quan, bí mật số liệu, liên tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín nghề nghiệp; kiểm toán và tư vấn theo chuẩn mực kiểm toán, kế toán của Việt Nam, Quốc tế và Luật pháp hiện hành tại Việt Nam.”

 

Phương châm làm việc của chúng tôi là Phát triển cùng Quý khách hàng cho nên trong quá trình kiểm toán, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn hỗ trợ Quý khách hàng bằng cách cung cấp các thông tin, các giải pháp, tư vấn để hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán, hệ thống quản lý tài chính, quản lý thuế, quản trị doanh nghiệp,…Giúp Quý khách hàng có một hệ thống kiểm soát mạnh, đội ngũ kế toán năng động, và am tường nghiệp vụ,…

 

Các dịch vụ kiểm toán do chúng tôi cung cấp như sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định; 

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt khác; 

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu; 

- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

- Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); 

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính; 

- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

- Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; 

- Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống công nghệ thông tin;

- Các dịch vụ kiểm soát và tư vấn rủi ro khác.

Văn phòng tại Hà Nội: Số B12 BT1A,KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội
Tel: (84-4) 3787 1421/ 3787 1780    Fax: (84-4) 3787 1422
Hotline : 0914 375 380
Email : 
tuanqnhvac2012@gmail.com
Website :
www.hvac.com.vn
 
Văn phòng tại Đà Nẵng: Sô 23 Nguyễn Tuân, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Hotline : 0914 375 380
E-mail : 
tuanqnhvac2012@gmail.com
Website : 
www.hvac.com.vn
 
   
Văn phòng tại TP HCM: Số 196/3 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (84-8) 3948 3712    Fax: (84-8) 3948 3713
Hotline : 0989 43 6688
E-mail : 
tuanqnhvac2012@gmail.com
Website : 
www.hvac.com.vn
 

 

thay man hinh dien thoai - ép kính điện thoại